top of page
Search

Pamalandong: Empowering MemoryNiining wala nay klase daghang pwedeng mahimo nga kaniadto wala kay higayon. Ug usa na niini mao ang pakighinabi, sa mga kaila ug higala nga sa pagkadugay’ng panahon nga abi nimo’g patay na apan pirti pa man diay’ng buhia. Mga klasmeyt sa elementarya ug hayskul nga sa karon aduna nay mga apo, anaa na sab “maintenance,” ang uban minglangyaw na sa laing dapit ug didto na mingpuyo sa yutang kabilin o di kaha tungod kay tua didto ang negosyo ug ang uban padayong naningkamot ug nagpabiling magpuyo gyapon sa barrio.


Makalimot ka na sa pangalan sa uban ug bisan gani ang hitsura kay tungod nagkatiguwang na, nalahi na. Dili pod katuhuoan ang profile pic sa facebook kay kung dili nawong sa batan-on pa siya ang ibutang, nawong sa paboritong artista ang ipapilit, binuhing iro ba kaha, giatimang tanom nga baligya, nilutong pagkaon, apong bag-ong nahimugso o dagwayng pirting hamisa binugahaan sa sobrang kahayag sa ring light. Halata ra kay may singsing sa kalimutaw sa mata. Mahimuot ka nga malipay kay bisan nianang pamaagiha makakaplag sab ta ug bisan na lang ug ginagmay’ng kalipay. Dili man tingali kana pag-ikyas sa sitwasyon.


Alang kanako, kusa ug natural ilabi na sa kabus nga makakita ug nindot ug bili sa mga butang sa kagahapon. Tan-awa sa bungbong sa mga barrio ug kabukiran gipapilit ang picture, ribbon ug medal. Ayaw kalimti ang pagtago sa mga sinenang daan, plakang karaan sapatos nga kapila tapakan, gisulod sa sakong hiniktan.


Anaay abilidad ang kabus nga makapangita’g pamaagi, nga makamugna ug mga butang nga nindot gikan sa limitado kaayo, usahay dinaginot ug unsa mang nahibiling butang nga hikit-an.


Adunay kapasidad ang kabus nga moutong, magpasensiya, magdawat sa mga butang ug mga panghitabo sa kinabuhi nga lampas sa iyang gahum ug ilhon kini dili isip “resignation” kon dili kinuptan ang pagtoo, gakson sa tibuok kasing-kasing isip kabubut-on sa Labing Makagagahum.


Dili usab malilong ang gahum, ang kaantigo ug kaalam sa kabus nga nahimugso, nagagikan sa iyang kinahiladman ug nahulma sa kasinatian nga kanus-a man dili makopya, ni makawat o mahikaw kaniya.


Bisan sa pagtimbang-timbang sa mga butang aduna siya’y mga matang maantigong moila sa angay ug dili. Sa akong panglantaw dili sa basehanan o sukdanang “maayo o dili” kon dili sa landong sa unsa may “maanindot ug law-ay.” Madungog nimo kasagarang ibungat sa barrio ang “ayaw na buhata kay dili kana nindot.” “Law-ay ka na busa maglikay gayod.”


Apan unsa kahay mahimong dangtan, ekspresyon ba kaha o artikulasyon kon ang ginapaila ug ginapasulod nga sistema, istruktura ug pamaagi sa pag-organisa, sa pagtapok, paghugpong nagalihok man una sa daw payong nga ang tanang malandungan lantawon sa han-ayng “maayo ug dili,” nga nagdala ug pinahiping pagsabot sa unsa may maayo ug dautan ug nanimahong “puritanical.”


Dili ba ni nakapakusog, nakapadugang sa pagpakgang sa unsa may anaang natural sa katilingban nga unta namahimong ilang kaugalingon pamaagi dili lang sa paglahutay kon dili sa relasyon ug pagkinabuhi?


Ug sa akong tan-aw mamahimong kini ang magmadaugon kon mahanaw ang memorya sa kabus.


Image Source: Question de Philosophie

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page