top of page
Search

Pamalandong: Seedless.

Si Hesus miingon, “Sultihan ko kamo: ang usa ka lugas trigo magpabilin nga usa ra gayod ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kon kini mamatay, mamunga kinig daghan” (John 12:24).


Lugas. Binhi. Pundasyon. Gigikanan. Sinugdanan. Kinauyukan. Kinahiladman.


Pipila lamang sa mga pulong nga makabit ug nagapaila sa tinubdan sa pagkaanaa sa usa ka butang ug kinabuhi ug mamahimo sa tanang hikit-an ug dili hikit-an nga ginatuhuang anaa.


Kagahapon samtang naglakaw-lakaw, akong hikit-an ang pipila ka mga lamesang puno ug baligyang pakwan. Mabasa usab ang mga dagkong letrang sinuwat sa karton: S-E-E-D-L-E-S-S. Gituyo nga dinagkong pagkasuwat aron hibasahan sa mga naglabay’ng mga tawo ug nagdagang mga sakyanan. Pagkabalandraha gayod.


Makapahinuklog ang maong panan-awon.


Nagdako ko sa uma nga asa kabahin sa kinabuhi sa mag-uuma ang binhi sa mais, palay, monggo, cacao, nangka, babana, mani, atsuete, kape ug uban pang mga tanom.


Mahikap nimo. Makita ug masimhutan ilabi na kung ang mga kini ibulad aron mauga. Anaa pay mga higayon nga mamatikdan ang pagkambyo sa kolor ug ang pagtumaw sa dahon. Ug ang mismong pagkabuka sa maong binhi nga sa unang higayon madayag ang kolor green o ang pagkaluspad sa unod niini.


Suwayi’g pagpamupo ug kape nga makalingaw ang nagkadaiyang color, ang sulom nga usahay mamaak apil na ang tungaw nga manuksok.


Nasinati ba nimo ang magbulad ug monggo nga inig udto, ilalom sa kainit sa adlaw, madungog ang tingog sa pagbuka, ang pagkabitad sa mga daw lungong sudlanan sa mga nanagsuksok ug naghigdang mga lugas ug sa kalit maliki kini, ug sa wa damha manglukso ang mga lugas nga monggo nga sa pinakaunang higayon - nakakita na gayod sa kalibutan, nabati ang hangin ug daw sa nakasinati’g dili hinganlang kagawasan.


Ang pagkahagbong sa mga nilugas sa mais gikan sa mga tudlong nagkupot, hinay-hinay ug usa-usang gibuy-an aron lamang hitabunan sa yutang binungkag sa daro.


Sa unang higayon, nga sa daw makabungol nga panagtagbo ug panagduot sa langyawng binhi ug sa yutang kanhi kalibutan sa mga wati ug nadunot nga mga dahon ug mga butang gituhuang dili na mapuslan.


Nahitabo ug mahitabo kini kay adunay pagtugot sa pagbuhi, sa pagrisgong mapalid ug hitakpa’g ilubong sa kangitngit.


Mingkuyanap sab sa karon nga panahon ang panglantaw nga ang tawo gawasnon apan kini nga kagawasan ilhon nga tinuod lamang tungod kay dili man nakaangkla, nahiugat, dili nakabase ug nakadepende sa Dios.


Matud pa sa mga namalandong, kini dala nianang gitawag nga modernisasyon nga asa mingpakuyanap nianang “exclusive humanism” as a viable option. Nagapasabot nga, namahimong normal ng dawaton ug isulti nga “aron molambo ang akong pagkatawo, dili nako kinahanglan ang Dios ug ang pakipagrelasyon niini.”


Sa akong nadungog sa usa ka pamulongpulong, nagkanayon ang tigpamaba ginamit ang panglantaw ni Jose Casanova nga usa ka sociologist, “in some cultures, this option is not only possible, but presented as the more mature, responsible, enlightened option. It becomes then the default position in some cultures.”


Adunay pipila nga nagaaghat nga sa karon nga panahon magbaton na ug kinaiya nga andam ng modawat sa pluralisasyon.”


Ug matud pa, sabton ang reyalidad nga daw “rhizome,” “stolon” susama sa luy-a nga basta na lang asa motumaw ang salingsing niini.


O di kaha susama nianang kinaiya sa kawayan nga basta na lang mosulpot ug motubo nga dili hikit-an asa ang gigikanan o sa asa man gayod gikan nga punuan kon aduna man.


Kauban niini mao sab ang pagkuyanap sa mga pangaghap niining bakuna nga ihatag sa mga kabataan.


Adunay pipila nga nagapadayag sa mga pagduda, pagsuspetsa kay tungod matud pa, padayon pa man ang pagtuon bahin niining bakuna ug sayo pa kaayong magsulti kung unsa may resulta ug epekto niini.


Kon imong palawman, aduna sab baya punto ang maong espekulasyon.


Ang uban nagakabalaka kay lagi basig usa ka epekto niini mao ang pagpatay sa semilya tungod nianang agenda matud pa sa pipila nga dili managhan ang tawo sa kalibutan.


Wala gayod kita mahisayod.


Nan, dili maghunong sa pagtuon. Mangutana sa mga nahisayod ug eksperto bahin niining mga butanga ug likayan ang pagpakuyanap sa “fake news” nga wala may klarong basehanan.


Padayon hinaut ang maalamon ug makahuluganong paghisgot-hisgot.0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page