top of page
Search

Pamalandong: Price Tag

Usa sa nahisgutan sa panagtapok mao ang panglangtaw’ng Nominalismo. Usa ka pilosopikanhong doktrina nga nagkanayon nga ang giilang “universals” o general nga mga ideya - mga pangalan o tag lamang kini ug wala gayoy kalabutan, koneksyon ni kalimbigitan sa unsa mang butang. Mga pangalan o tag aron mapasayon ang pag-ila nianang managsama apan wala gayoy giponting nga kamatuoran. Nan anaa lamang kini sa hunahuna. Sa laktod nga pagkasulti, bunga sa hunahuna lamang ug gani man ang anaa lamang mao ang partikular o indibidwal nga butang.


Halimbawa, moingon kag “kamatis.” Ang kamatis usa lamang ka ideya, “universal,” nga gigamit aron sa paghingalan nianang managsama’g “properties,” ug dili gyod tungod kay aduna gayoy kamatis.


Kung mamatikdan namahimong uso ang “tagging” sa facebook ilabi na kon ang imong kaila o “friend” sa facebook adunay ibaligya o buot ipakita’g ipahibalo. Ug aron daghan ang makakita niini, ipang-tag niya ang mga pangalan sa iyang kaila. Resulta niini mao ang pag”appear” sa imong facebook wall.


Usahay makapuol tungod kay kanunay na man lang nga mogawas kini. Mapugos ka sa pagtan-aw o sa pagbasa sa iyang mga gikawilihan. Dili usahay malimod ang paghunahuna nga tingali usa kini sa mga pamaagi sa iyang pagpahibalo nga naa pa siya, nga mao ni ang iyang mga gusto ug gibati.


Kini nga pagbati dayag kaayo niining panahon sa pandemya nga asa anaa ang health guidelines ug protocol: physical and social distancing.


Sa laing bahin, namahimo sab nga dakong hisgutan sa minglabay’ng mga binulan ang isyung “red tagging.” Nga kadtong gisuspetsahan nga indibidwal nga kontra sa mga pamaagi ug programa sa gobyerno nahiuban ug nahisakop sa grupong rebelde. Dili malilong nga aduna gyoy mga inisyatibo sab sa gobyerno nga labot niini nga lehitimo.


Apan dili sab malimod ang pagtumaw sa pipila ka mga alegasyon nga angayan sab tagaan ug igong atensyon.


Anaay mga sumbong nga sa pagkasayon na lang sa pag”tag” sa indibidwal sa karon nga panahon ilabi na kon ang nag-akusa anaay gihandum nga “promotion.”


Ug kung ikaw nga nahitungdan ug giakusahan, aduna may reklamo kay tungod walay basehan kining pasangil, anaa na man nuon nimo ang pagpas-an sa obligasyon, ang paghatag ug pruweba, ebidensiya ug mga saksi isip pamatuod nga dili ka rebelde.


Dakong maapektuhan ug kasagarang maigo gayod niini mao intawon ang mga pobre.


Ug sulti pa sa uban, niining kalihukang pag”tag,” dili malilong ang kwarta isip usa sa mga nagpalihok, ang hinungdan ug pinakaunang konsiderasyon.


Image Credit: https://businesssuccessedge.com/wp-content/uploads/2012/07/Facebook-Tagging-Etiquette-for-Business-Owners.jpeg1 view0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page