top of page
Search

Pamalandong: One Click Away


"Don't Make Me Think,” matud pa ang “golden rule” sa pagkakaron. Gani namahimong timaan kini ug criterion sa “usability,” halimbawa, sa usa ka web design. Kon buot kang makahatag ug impresyon ilabi na kung nagadesign ka ug website, kinahanglan sa hamubong gutlo, kon mahimo imo ng mahatag, mabubo ang tanan.


Ingon sa pagtuon sulod sa 0.2 seconds makahulma na ug impresyon ang usa ka kostumer. 6.48 seconds ang magahin niya sa pagscroll ug pagpindot-pindot sa navigation bar.


Dugang pa, ang "website menus" kinahanglan nga “deep but not wide.” “Deep” dili tungod kay lalom kondili gilangkuban ug daghang mga "options." Ug ang matag option nagabarog sa kategorya ug matag kategorya nalakipan ug mga “easy-to-use sub-menu of relevant options.”


Sa laktod nga pagkasulti, kon mapresenta ang buot ipadayag sa pinakamubo nga gutlo, daghang mapilian, ug sa pinakasayon nga pamaagi labing maayo gayod ug epektibo.


Dili na nagahisgot ug minuto kondili segundo. Ilabi na niining pagtumaw sa pamaaging “multi-tasking,” sa pagbalandra sa daghang “options” daw matawag na nga “swerte,” “luxury” kon mahatagan kag higayon.


Niining pagpahigayon ug online nga klase, akong nabantayan nga bisan ug naga“discuss” ka’s leksyon hikit-an nimong daw nagapaminaw man ang mga estudyante kay motango-tango man sab pero ang tudlo diay sa kamot nagpinindot na sa facebook messenger, youtube, wattpad o di kaha sa folder sa iyang mga pictures. Mamatikdang pagkadaghang “tab.” Ug kon imo na ganing pangutan-on, matulalâ dayon, abtik ang kamot magscroll kung haing bahina na nga slide makita ang tubag.


Usahay mahimuot kang magtan-aw ug maka-imagine kung naunsa pagkatibu-agsa sa mga neurons. Kanang kasinatiang makalitan o makuratan bitaw ka nga daw ang tanan nimong kaugatan mogimaw, mokalit ug siga nga daw laser ang mga mata sa pagpangita’g answer ug moinit ug kalit ang headphone sa dunggan. Ang adrenaline nagahuros.


Hi-tech pod ron bisan sa paghatag ug answer. Pagkapaspas. Basahon ra sa reporter ang tubag nga gipasa ug gisuwat sa kauban nga anaa sa chat room. Inig exam, nakalaray ng daan ang mga notebook sa lamesa o nakabukhad na ang libro sa lapa-lapa, i-copy - paste na lang ang answer nga anaa sa monitor. Usahay naa pay katupad nga “to the rescue.”


Ang usa sa akong nabiliban mao ang kapaspas nga mapahigayon ning tanan. Nga sa akong pangidaron, akong angkunon, maglisod na ug apâs sa abilidad ug kahanas niining kabataan.


Sa laing bahin, makapamalandong sab ka sa unsay mahimong dangatan sa ubang aspeto sa kinabuhi nga dili man sab unta angay ikompromiso ug tungod kay importante man sab dili lang alang sa atong “survival” kon dili nagasulti ug may ikasulti man sab kini sa kahulugan sa kinabuhi sa katawhan ug kinaiyahan.


Bisan sa simbahan, unsa kaha ang mamahimong bag-ong pamaagi ug pagtulun-an sa ngalan nga kini nag-atubang man sab ug kabag-ohan sa kahimtang. Halimbawa, ang pagsabot ug pagtulun-an mahitungod sa “adbiyento.” Malaumong pagpaabot. Unsaon pagpadayag niini sa bag-ong tubo nga lahi ang pagsabot sa takna, panahon ug pag-abot? Igo na lang ba sa pagtubag nga, “nganong magproblema man ka ana. Dili na na bag-o. Panahon sa early Christians, gihisgutan na na?” “Problema na sa Ginoo, nganong magsige man gyod kag kalisod? Unsa man gyoy tuyo nimo’g ipasabot?”


Apil sab niini ang hisgutanang “commitment” ug kaakuhan. Kon ang kaminyoon ug ang kinabuhing pagkapari ug relihiyoso nagaponting ug nagademand man nianang paglahutay ug sa tan-aw nako dili lang maglahutay kay adunay termino o kontrata o di kaha tungod sa ekspektasyon sa katilingban ug pagpreserba sa reputasyon o kaha sa rasong ekonomikanhon kay kung mahawa basig wala nay laing kadangpan sa ngalan sa katiguwangon ug ang nahumang kurso ug ang natun-an niini dili na man tingali haom, kon dili paglahutay nga de-kalidad, padayong mobugsay bisag nag-atubang sa kaluya ug sa daw paminaw nga ikaw na lang ang tingog sa kamingawan, padayon bisag ingnong buang, irrelevant ug kataw-anan ka tungod sa imong padayong pagkupot sa pagtoo sa Ginoo ug nga aduna gihapon nagpabiling maayo sulod sa tawo.


Unsa kaha nga dagway, matang ug ekspresyon sa kaakuhan ug commitment ang mamahimong ginapangayo ug ipadayag niining panahon nga daw ang gitas-on dili sukdon sa minuto kon dili segundo? Niining panahon nga bisan ang "likes" nakadepende sa click ug nauyunang imahe, ang pag-"unfriend" ug pag-"unfollow" sa pagkasayon himoon ug ang pagbasa sa dagan sa panahon daw dili na uso ug sa daw pagkahasol.


Padayon gayod nga magsalig sa grasya sa Ginoo.


“Late have I loved you, O Beauty ever ancient, ever new, late have I loved you!" - St. Augustine


Image Source: https://d3fldh011ywsk8.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/08/ComputerNerd-768x522.jpg

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page