top of page
Search

Pamalandong: In the name of humanityNangutana siya, “Unsa may buot ipasabot sa Santisima Trinidad? Nganong nagatoo man mo niana?” Pipila lamang sa mga pangutana sa usa ka batan-ong ministro sa Iglesia ni Kristo nga mibisita kanako kaniadto sa kumbento sa Parokya sa Milbuk, Palimbang. Dili ko mahikalimot niana tungod kay diha nagsugod ang among panaghigalaay.


Miabot ang panahon nga sa dihang siya kaslon, gidapit ko niyang motambong. Ug gani man nakaadto ko pero atol na to sa pagpangaon tungod kay naatlang sa oras sa iyang kasal anaa sab iskedyul sa misa. Didto sa reception, iyang gipaila-ila ang kaubanan niyang mga ministro.


Gani man panahon sab nga mobisita ang obispo, si Bishop Dinualdo, motambong ang akong higalang ministro kauban ang ubang mga pastor aron maminaw sa paambit sa obispo.


Dili ko mahikalimot niya kay kaniya nakadawat ko ug sulat nga ang mensahe nagkanayon, “Magkaiba man ang ating pananampalataya, pero nagkakaisa tayo sa pagmamalasakit sa ating kapwa.” Pagkanindot nga kasinatian kadto.


Ug gani man nagkadaghan ang akong mga nakailang ministro sa Iglesia ni Kristo. Sa dihang na-assign sab ko sa Malapatan, nahigala sab nako ang ministro nga naassign didto. Iya kong giuban sa pagtan-aw sa pelikulang “Manalo” sa SM sa Gensan. Dili sab nako to makalimtan tungod kay daw ako ra may Katoliko niadto sulod sa sinehan. Kay niadto gong panahona, matud pa, gi-booking sa INC ang sinehan sa SM aron ang tanang miyembro sa Iglesia makataan-aw sa salidang “Manalo.”


Ug didto nakaila sab nako ang ubang mga miyembro sa ilang pagtoo nga silingan sab diay sa akong mga parokyano.


Ug tungod niana wala sab ko naglisod sa pakighinabi ug pagpaabot sa mensahe ngadto sa ministrong na-assign sa Danlag, Tampakan. Panahon sab kadto nga nagtukod sila’g dakong simbahan sa Iglesia ug naghatag ug tabang sa mga mag-uuma ug sa katawhan sa kinatibuk-an.


Adunay panag-abli, panaghisgot-hisgot kung unsa sab ang papel sa simbahang Iglesia sa mamahimong pagmina sa Tampakan. Dili mi namahimong suod sa maong ministro, pero gibati nako ang pagkaabri, pag-abi-abi sa dihang mosuroy ko sa iyang dapit.


“Pagmamalasakit sa kapwa.”

Magkalahi man ang atong ekspresyon sa pagtoo apan dili hikalimtang parehas tang “tawo.” Ug nakapahinumdom sab ni na nako sa gipamulong sa spokesman sa MILF kaniadto sa kasagsagan sa kampanya sa Bangsamoro didto sa Baliango. Atubangan sa daghang mga Muslim nga mitambong nagkanayon siya, “You know, Father, we could co-exist peacefully as Christians and Muslims in the name of humanity.”


“In the name of humanity.” Sigon sa akong kasinatian posible gayod ang kalinaw kon mobalik ta sa pag-ila unsay komon natong tanan – nga kita “tawo.”

Ang akong namahimong kanhing Spiritual Director nga paring Heswita nagbilin ug mensahe isip iyang pabalon sa akong pagpauli na dinhi sa Mindanao. Ingon siya, “abi nimo, Ariel, sa akong katigulangon isip pari akong napamalandungan nga ang mensahe sa Inkarnasyon mao nga “ang Diyos ay aking naging kapwa-tao.” Pagkalawom. Pagkanindot nga pamalandong.


Kita nagatoo sa Dios nga nahimong tawo. Dili siya butang, ideya o konsepto. Ang butang, ideya, konsepto dili makadungog, dili makakita ni makabati.

Nagatoo kita sa Dios nga nagapanaw kauban ang Iyang katawhan, nakadungog sa hilak sa kabus, ug wala nay luna sa kinabuhi sa tawo nga langyaw alang kaniya kay bisan ang kamatayon nasinati niya, ang lugar sa kamatayon naadtuan niya.


Namahimo siyang higala ilabi na sa mga dinaug-daug, makasasala ug kabus. Dili siya estranghero sa kalisod ug sa krus. Ug gani gipadayag niya nga ang kaluwasan makab-ot lamang kung atong gakson ang Krus – dili kini timaan sa kamatayon, kaulawan ug kapildihan kon dili timaan sa kadaugan, kinabuhi ug gugma. Nga ang matuod lamang mao ang gugma, ug nga ang Dios – Gugma. Dili lamang siya nagahigugma, Siya mismo ang Gugma. “God is Love.” “Pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon walang alinlangan.”

Alang kanatong nagatoo, ang Dios dili Dios nga anaa sa distansya nga “from a distance, he is watching us.” Siya ang “Emmanuel” - "God is with us." "God for us."


Sa Santos nga Eukaristiya, dili lamang siya kauban nato. Sa pagkaon nato sa iyang lawas ug pag-inom sa iyang dugo, siya anaa sulod nato. Ug matud pa sa usa ka Santo, sa atong pagdawat kaniya nga makaangayon, “we become what we received.” Namahimo kitang lawas ni Kristo. Andam pikas-pikason ug ipaambit aron makabaton ug kinabuhi, paglaum ang uban.


Matud pa sa obispo, “In confessing that God is Triune (One God Father, Son and Spirit), we confess that God is not solitary but communion of love. God as communion of love serves as model and guide to all forms and levels of communion. But more importantly, God as Communion of Love is the origin, foundation and goal of all forms and levels of communion.”


Ang atong pagtoo kaniya atong ginapadayag pinaagi sa pagpanguros dungan sa pag-ingon: “Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.”


Ginaingon nga ang kinabuhi sa Kristyano anaa ilalom sa landong sa Santisima Trinidad. Ug aduna, matud pa, duha ka mahinungdanong higayon sa atong kinabuhi.

Una, bunyag. Ang makahuluganong gutlo sa sinugdanan sa atong kinabuhi. Nga asa atong nadungog ang mga pulong nga gipamulong samtang nabuka ang atong mga mata sa kinabuhi – “Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo."


Ikaduha, kamatayon. Sa dihang ang makatandog nga pag-ampo sa Simbahan gipamulong samtang ang Kristyano nagpiyong sa iyang mga mata sa kinabuhi - “He has sinned, it is true, but at least he has not denied his belief in the Father, the Son, and the Holy Spirit.”


Niining pagsaulog sa Solemnidad sa Santisima Trinidad atong ginapadayag pag-usab ang atong pagtoo sa Dios nga Santisima Trinidad. Mabasahan nato sa prepasyo sa sakramentaryo:

“Kay ikaw uban sa imong Anak ug sa Espiritu Santo maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo; dili sa ka usa sa Persona kondili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituohan god namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mao usab ang gituohan namo mahitungod sa imong Anak, Ug sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang Pagka-Dios simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing Persona ug ang ka usa sa ilang kinaiya, ug ang kasama sa ilang kahalangdon.”


Nindot ang gisulti ni Dietrich Bonhoeffer. Kay matud pa niya nianang perspektibo sa “triune God,” makasulti kita nga, "only a suffering God can help." Ug gani man dugang pa sa usa ka theologian nga si Juergen Moltmann, “The God who is with us and for us in his suffering love can understand us and redeem us.”


Ang Solemnidad sa Santisima Trinidad kasaulogan usab sa “Basic Ecclesial Community Sunday.” Sa atong diocese gitawag nato kining “GKK Sunday.” Hinaut ang atong “Gagmay’ng Kristohanong Katilingban” mamahimong tinuod nga Simbahan nga magsalamin sa Santisima Trinidad, nga mao ang iyang gigikanan, sumbanan sa pagkaanaa ug pagkinabuhi ug nga sa Santisima Trinidad sab kini pauli.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page