top of page
Search

Pamalandong: Community Pantry
Pwede kaayo ni sa purok, GKK, barangay ug parokya. Pagkanindot! Kaniadto giintroduce ang SHEG (Self-Help Group) aron mapakgang ang kanunayng "top-down" approach nga maoy nagapatay sa inisyatibo sa ubos apil na ang di pag-ila sa 'principle of subsidiarity.' Karon anaa na sab ang 'community pantry.' Pagkanindot!


Apan molahatay ba kini kung manghilabot na sab ang pipila nga anaa sa taas nga asa ang pagsabot sa gahum ug kamatuoran naglibot sa "kulturang maintenance" ug kung ang nagkupot dili kombinsido sa inisyatibo sa ubos tungod kay mamahimong hulga sa gahum ug daw isdang ang nahibaw-ang kalibutan mao ra ang "aquarium" ug nagginhawa sa hanging kinuryente.


Dili malilong nga aduna gayoy puruhan nga magkaanam ug kaluya ug gani kapatay ang inisyatibo sa ubos kung sugdan na ug dakpon sa lenggwahe sa "institusyon." Kay nagsugod man god sa "presumption" nga ang pinulungan ug lihok nga angay lamang dawaton kadtong "sanitized," "filtered," ug mopahimugso'g "manufactured consent."


Sa akong limitadong pagsabot, katingad-an kay daw nagsugod ang inisyatibo dili sa nirelihiyosong perspektibo. Morag kanunay gyod tang nagagukod imbes "kakuyog."


LOOK: A visual artist creates a cartoon of the community pantries depicting the Filipino Bayanihan spirit.


Source: Inquirer.net

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page